(044) 331-85-78
(066) 950-95-63
(067) 469-12-59
(093) 170-17-65

Працюємо під час воєнного стану!

Оцінка майна

Оцінка нерухомості Оцінка квартир Оцінка авто Оцінка літаків Оцінка суден Оцінка землі

Оцінка майна, майнових прав (далі - оцінка майна) - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які розробляються з урахуванням вимог положень (національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом державного майна України. 

майном, яке може оцінюватися, вважаються об'єкти в матеріальній формі, будівлі та споруди (включаючи їх невід'ємні частини), машини, обладнання, транспортні засоби тощо; паї, цінні папери; нематеріальні активи, в  тому числі об'єкти права інтелектуальної власності; цілісні майнові комплекси всіх форм власності;


майновими правами, які можуть оцінюватися,
визнаються будь-які права, пов'язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності,  використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

 

Оцінка майна проводиться:

- у випадках, встановлених законодавством України, міжнародними угодами;

- на підставі договору;

- на вимогу однієї з сторін угоди та за згодою сторін.

 

Проведення оцінки майна є обов'язковим у випадках:

 - створення підприємств  (господарських  товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності;

 - реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств)  з  державною часткою майна (часткою комунального майна);

- виділення або  визначення  частки майна у спільному майні,  в якому є державна частка (частка комунального майна);

- визначення вартості   внесків   учасників та  засновників господарського   товариства, якщо до  зазначеного  товариства вноситься  майно  господарських  товариств  з  державною часткою (часткою  комунального майна),  а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства;

- приватизації та іншого відчуження  у  випадках,  встановлених законом, оренди, обміну, страхування державного майна, майна, що є у  комунальній  власності,  а  також повернення  цього  майна  на підставі рішення суду;

- переоцінки основних фондів для цілей бухгалтерського обліку;

- оподаткування майна згідно з законом;

- визначення збитків  або  розміру  відшкодування  у  випадках, встановлених законом;

- в інших   випадках за рішенням суду  або  у  зв'язку  з необхідністю захисту суспільних інтересів.

 

Проведення незалежної оцінки майна є обов'язковим у  випадках:

- застави державного та комунального майна,

- відчуження державного та комунального  майна  способами,  що  не  передбачають конкуренцію покупців  у  процесі  продажу,  або у разі продажу одному покупцю,

- визначення  збитків  або  розміру відшкодування, під час вирішення спорів  та  в  інших  випадках,  визначених  законодавством або за  згодою  сторін.

© 2011 Український центр судових експертиз
м. Київ, вул. Предславинська, 37, оф. 411, Тел: 0(44) 331-85-78;
0(66) 950-95-63; 0(67) 469-12-59; 0(93) 170-17-65.