(044) 331-85-78
(066) 950-95-63
(067) 469-12-59
(093) 170-17-65

Працюємо під час воєнного стану!

Призначення експертизи

Порядок призначення судових експертиз судовим експертам науково-дослідних інститутів МЮ України та атестованим судовим експертам, що не працюють у державних спеціалізованих установах визначаються Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та ін. нормативними актами.
 

Так, зокрема, для з'ясування обставин, що мають значення для справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі.
 

З метою призначення судової експертизи, особи, які беруть участь у справі подають до суду клопотання про призначення експертизи, яке готується в довільній формі та в якому зазначаються реквізити осіб, що беруть участь у справі, предмет позову з викладенням його короткої суті, обґрунтування необхідності в проведенні експертизи та питання, що виносяться на експертизу.
 

Досить пильну увагу при написанні клопотання слід приділити саме обґрунтуванню чому ви вважаєте, що по справі повинна бути призначена експертиза і без її призначення та проведення вирішити спір по суті буде не можливо, або навіть і можливо, але що призведе до винесення неправильного чи невірного рішення суду. Від даного обґрунтування залежатиме позиція суду щодо задоволення чи відхилення вашого клопотання.
 

Крім того, готуючи клопотання про призначення експертизи, особливу увагу слід приділити формулюванню питань, які сторона бажає поставити на вирішення судового експерта при підготовці висновку експертизи. Саме від правильності поставлених питань, від їх чіткого змісту та суті залежатимуть результати висновку експертизи.
 

Хочемо зауважити, що в нашій практиці проведення судових експертиз та виготовлення експертних досліджень, траплялися випадки, коли навіть від місця зазначення в питаннях коми, змінювався сам результат експертизи. Тому тут будьте дуже пильні та чітко формулюйте питання, на які ви бажаєте отримати відповіді судового експерта.
 

Кінцеве коло, зміст та суть питань визначає суддя, що розглядає справу. У разі відмови суду у задоволенні клопотання про призначення експертизи, або відхиленні певних питань, така відмова повинна бути мотивованою та обґрунтованою.
 

Цивільно-процесуальне законодавство України наділяє правом осіб, що беруть участь у справі, просити суд доручити проведення експертизи відповідній судово-експертній установі або певному експерту даної установи. При цьому, якщо сторони досягли домовленості щодо проведення експертизи в конкретній установі, то суд повинен призначити її відповідно до цієї домовленості. У випадку наявності між сторонами розбіжностей щодо експертної установи – її визначає суд. Крім того, суд вправі доручити проведення експертизи саме тій установі, яку просить одна із сторін по справі (сторона, що заявляє відповідне клопотання), або доручити її проведення зовсім іншій, на свій розсуд.
 

Призначення експертизи є обов’язковим у випадку якщо про її проведення просять всі особи, які беруть участь у справі.
 

Про призначення або відмову у призначенні експертизи суд виносить відповідну ухвалу. У разі призначення експертизи в ухвалі суду зазначаються: підстави та строк для проведення експертизи; з яких питань потрібні висновки експертів, ім’я експерта або найменування експертної установи, експертам якої доручається проведення експертизи; об'єкти, які мають бути досліджені; перелік матеріалів, що передаються для дослідження, а також попередження про відповідальність експерта за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.


Після того, як ухвала вступає в законну силу, вона разом з матеріалами судової справи надсилається до призначеної експертної установи для проведення експертизи.

 

На завершення хочемо звернути вашу увагу на те, що на сьогоднішній день Український центр судових експертиз є однією з провідних вітчизняних компаній, яка спеціалізується на проведенні судових експертиз та виготовленні експертних висновків, надання консультацій з експертних питань.

 

Пріоритетною сферою нашої діяльності є незалежна експертна діяльність направлена на надання допомоги суддівському співтовариству в області проведення судової експертизи.

 

Експертизи у нашому центрі проводяться висококваліфікованими експертами з багаторічним досвідом роботи, які мають відповідні свідоцтва Міністерства юстиції України про присвоєння кваліфікації судових експертів та внесені до Реєстру атестованих експертів МЮ України.

 

Ми виконуємо експертизи по ухвалам господарських судів, адміністративних судів та судів загальної юрисдикції як в місті Києві так і по всій території України. Експертизи виконуються у повній відповідності до діючого законодавства України та на підставі діючих методик.
 

Ми готові запропонувати вам проведення нестандартних видів експертиз із залученням широкого кола фахівців у найвужчих сферах знань.
 

Зокрема, нашими фахівцями уже неодноразово проводились судові експертизи по яких державні експертні установи дали повідомлення про неможливість проведення із-за відсутності фахівців.
 
 

Завдяки цьому, більшість судів при виборі недержавної експертної установи для доручення проведення судової експертизи, віддають перевагу саме атестованим експертам Українського центру судових експертиз.
Завантажити зразок заяви "Клопотання про призначення експертизи"

06.02.2014

© 2011 Український центр судових експертиз
м. Київ, вул. Предславинська, 37, оф. 411, Тел: 0(44) 331-85-78;
0(66) 950-95-63; 0(67) 469-12-59; 0(93) 170-17-65.